Bilety lotnicze: (22) 629 40 65 Wycieczki: (22) 629 40 65 lub 504 236 211REFORM TRAVEL Sp. z o.o.

  ul. Jasna 15 lok. 2
  00 - 003  Warszawa


Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000022268
Kapitał zakładowy: 200.000,-zł (wpłacony 200.000,-zł)
NIP: 113-19-09-964
REGON: 012824223


KONTO: Bank Zachodni WBK S.A.
33 1090 1883 0000 0001 2380 9999

 

 

 

 


SKYPE: katarzyna.kizilpinarMy status

Formularz kontaktowy:QualityDot
Copyright © 2014 ReformTravel. Wszelkie prawa zastrzeżone o nas|jak rezerwować|regulamin
Opublikowane na stronach Internetowych reformtravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Realizacja:QualityDot